FAQ

často kladené dotazy

Jak probíhá úvodní sezení?

Před začátkem sezení uvaříme klientovi kávu nebo čaj. Formální záležitosti necháváme na konec sezení, protože je pro nás důležitější to, s čím k nám klient přichází. Na úvodní sezení (oproti standardnímu) si vyhrazujeme více času. Nezřídka se stává, že před úvodním sezením někteří klienti sdělují obavy a pocity nejistoty z toho, co se vlastně bude dít a jak bude sezení probíhat. Někdy se obávají, aby stihli všechno říct, nebo naopak neví, kde vlastně své vyprávění začít. Výše uvedené obavy jsou zcela přirozené. Terapeut je v sezení od toho, aby klientovi pomohl dané obavy překonat. Klient tedy může sdělit terapeutovi své obavy a případně mu říci, co by mu pomohlo, aby pro něj sezení bylo příjemnější.

Během sezení si terapeut může dělat poznámky, které jsou pouze pro jeho osobní účely. Pokud si klient nepřeje, aby si terapeut v sezení dělal poznámky, je jeho přání zcela respektováno. Na samý konec sezení necháváme formálnější věci, tj. domlouváme se s klientem, jestli chce v sezeních pokračovat a také řešíme platbu za sezení.

S čím se na vás mohu obrátit?

Dalo by se říci, že se na nás můžete obracet s čímkoliv. Je však férové zmínit, že to neznamená, že si dokážeme poradit úplně se vším. Výčet toho, co v našem centru nabízíme za služby, naleznete zde. Pokud budeme mít pocit, že by pro Vaše obtíže byla vhodná péče na jiném místě, tak Vám to sdělíme a zároveň Vám doporučíme nejvhodnější zařízení nebo specialistu. Máme kontakty na psychiatry a další specialisty v oblasti duševního zdraví.

Někdy se stává, že člověk zažívá nějaké nepříjemné pocity nebo ho napadají zvláštní myšlenky. V těchto situacích se spousta lidí obrací na internet, kde se snaží svým pocitům a myšlenkám porozumět. Nezřídka se pak stává, že daný člověk zjistí, že to, co prožívá, se nápadně shoduje s popisem nějaké více či méně lichotivé diagnostické kategorie. Někdy se pak začne bát, jestli třeba netrpí nějakým duševním onemocněním. I v takové situaci se můžete obrátit na naše centrum, kde získáte odborné vyjádření k tomu, co prožíváte a zároveň získáte informace o tom, co je možné s takovými těžkostmi dělat.

Jak často probíhají sezení?

Otázka frekvence sezení je záležitost domluvy. Klientům nediktujeme, jestli mají přijít na další sezení, ani jak často mají na sezení chodit. Nanejvýš klientům doporučíme vhodnou frekvenci návštěv, ale volba je vždy na klientovi samotném. Pokud se klient rozhodne pouze pro jednorázovou konzultaci, je to zcela v pořádku.

Jsou sezení hrazena ze zdravotního pojištění?

Sezení nejsou hrazena ze zdravotního pojištění, jelikož nedisponujeme smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Péče je tedy hrazená přímou platbou.