Den Čas Program
ÚT 17:30-19:00 Následná péče závislosti Pro ty, kdo abstinují a dlouhodobě chtějí abstinovat od alkoholové, drogové závislosti či od hráčství, a startují do nového života či ho chtějí zpevnit a žít bez podpory látek ničících možnost svobodného života a dospělých vztahů. Možná jste prošli léčbou, možná teprve zkoušíte nový přístup k životu bez zhoubné závislosti a v nově nastavených podmínkách potřebujete podporu ostatních. Podmínkou přístupu do skupiny je abstinence.
ST 18:30-20:30 ADHD v dospělosti Často se klienti s ADHD nazývají jako potížisté s nedostatkem disciplíny, nepřizpůsobiví. Dále se uvádí projevy zapomnětlivost, překotnou řečí, nervózním chováním. Celkově se projevují poruchami (dysfunkcemi) v určitých jednotlivých mentálních funkcích, které jsou podmínkou komplexních forem chování. Jako příklad se uvádí např. společenské chování a zvládání pracovních úkolů. Nejčastěji se ADD/ADHD projevuje;; nedostatečnou schopností organizace vlastního chování, zahlcováním informací, a zvýšenou vzrušivostí běžnými podněty. U jedinců bez hyperaktivity se jedná převážně o „zvláštní“ chování, působí introvertně, zasněně, nejistě. Tato a mnoho dalších témat se objevují na naší terapeutické skupině.
ČT 16:30 Podpůrná skupina závislé vztahy Pro ty, kdo prožívají vztahovou krizi, jsou konfrontováni s jakoukoli znejišťující zkušeností nebo se jim stále vrací vztahový model, který už znají. Možná přichází nejistota a úzkost, cítí obavy a strach. Z nedobrého ladění, z prožívané krize můžeme s pomocí ostatních zahlédnout šanci: otevírá se každému možnost katarze, očištění, pochopení a snad i nalezení či potvrzení smyslu vlastního bytí. Vhodné i pro rodinné příslušníky abstinujících.
ČT 18:30 Následná péče závislosti Pro ty, kdo abstinují a dlouhodobě chtějí abstinovat od alkoholové, drogové závislosti či od hráčství, a startují do nového života či ho chtějí zpevnit a žít bez podpory látek ničících možnost svobodného života a dospělých vztahů. Možná jste prošli léčbou, možná teprve zkoušíte nový přístup k životu bez zhoubné závislosti a v nově nastavených podmínkách potřebujete podporu ostatních. Podmínkou přístupu do skupiny je abstinence.

Pro zájemce o skupinové terapie: kontaktujte tel. 737 279 522