PhDr. Radek Pěkný

klinický psycholog

Zabývám se psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuji problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Rovněž poskytuji odborné konzultace. Přestože jsem absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, jsem zastáncem tzv. eklektického přístupu (používání poznatků z různých psychoterapeutických směrů).

Vzdělání:

 • FF UK 2000 – 2006 – jednooborová Psychologie (Mgr.)
 • FF UK 2008 – rigorózní zkouška (PhDr.)
 • IPVZ 2013 – atestace z klinické psychologie

Odborná praxe:

 • 1/2007 – 9/2013 – psycholog (Ústřední lékařsko – psychologické oddělení ÚVN Praha).
 • V letech 2010 – 2013 jako psycholog na lůžkové části Psychiatrického oddělení ÚVN Praha.
 • 10/2013 – dosud – klinický psycholog (krizové oddělení DPS Ondřejov)

Absolvované kurzy:

 • Struktura a organizace osobnosti v psychologické diagnostice (IPVZ, 2008)
 • Posttraumatická stresová porucha a akutní reakce na stres I. (IPVZ, 2008)
 • Diagnostika poruch osobnosti – využití strukturovaného rozhovoru I. (IPVZ, 2008)
 • Integrace poznatků z psychodiagnostických metod (IPVZ, 2008)
 • Časová osa (LIRTAPS, 2009)
 • Krizová intervence (Remedium, 2010)
 • Certifikovaný kurz MMPI – 2 (IPVZ, 2011)
 • Psycholog ve zdravotnictví (FF UK, 2012)
 • Psychologická vývojová diagnostika – specializační stáž (IPVZ, 2013)
 • Certifikovaný kurz Rorschachova metoda (IPVZ, 2013)
 • Výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR (2010 – 2015) v rozsahu 550 hodin.

Tel: 608 473 839
Email: radek@vpcentrum.cz

Martin Vojvoda

psychoterapeut

Zabývám se psychoterapií, zejména závislostmi a vztahovou terapií.

 • Pražská psychoterapeutická fakulta PPF
 • výcvik SUR v komunitně skupinové psychoterapii 2010-2015 vedoucí výcviku PhDr. Miroslav Vyhnálek, CScPhDr , Marie Pečená a PHDR. JIŘÍ Drahota
 • výklad snů Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D 2010-2012
 • tříleté teoretické studium Daseinsanalýza
 • hagioterapeutický seminář A,B,C s praxí v PL Bohnice; člen hagioterapeutické společnosti
 • lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • výcvik v integrativní rodinné terapii 2015-2017

Absolvované kurzy:

 • Transakční analýza I,II
 • Rogersovská psychoterapie
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I,II
 • Poruchy osobnosti a kognitivně-behaviorální terapie
 • Osobní existenciální analýza
 • Tragická triáda logoterapie
 • Základy logoterapie a logodiagnostiky

Tel: 737 279 522
Email: martin@vpcentrum.cz
Web:  www.terapeutickyvykladsnu.cz

PhDr. Zuzana Kratochvílová

psycholožka, psychoterapeutka

Věnuji se individuálnímu a párovému psychologickému poradenství, individuální psychoterapii pro dospělé a psychologické diagnostice. Specializuji se především na oblast afektivních poruch, úzkostných poruch a poruch psychotických. Psychoterapii nabízím ve směru psychodynamicky, hlubinně orientovaném, psychoanalyticky orientovaném, případně v eklektickém.

Vzdělání:

 • FF UK 2012 – současnost – doktorské studium
 • IPVZ 2011 – současnost – předatestační příprava, Klinická psychologie
 • FF UK 2011 – rigorózní zkouška (PhDr.)
 • FF UK 2006 – 2011 – jednooborová Psychologie (Mgr.)

Odborná praxe:

 • 2011 – 2016 – psycholog (Psychiatrické centrum Praha, od 2015 Národní ústav duševního zdraví, klinická činnost na oddělení afektivních poruch, oddělení psychotických poruch, výzkumná činnost – zaměření na kognitivní fungování pacientů se schizofrenií a bilingvních pacientů).
 • 2014 – 2016 – psychologické poradenství, psychoterapie (Propsyche)
 • 2010 – 2011 – psychologická diagnostika (Propsyche)
 • 2007 – 2008 – programy primární prevence pro školy (Elio)

Absolvované kurzy:

 • Akreditovaný kurz dopravní psychologie (2015)
 • Česká psychoanalytická společnost – kandidatura, započatá osobní analýza (2014-2015)
 • Akreditovaný psychodiagnostický kurz TAT (Tématický apercepční test) (2014)
 • Program teoretického vzdělávání (Školička SUR) (2013-současnost)
 • Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (2013)
 • Školicí a výcvikový kurz RORSCHACH – použití pro děti 1 – 4 (2012)
 • Základní kurz v Rorschachově metodě (ROR) s akreditací  (2010)
 • Kresba postavy (FDT) 2010
 • Psychoterapeutický výcvik SUR (vedoucí komunity PhDr. Miroslav Vyhnálek), Praha, Česká republika (2010-2015), v rozsahu 550 hodin.

Tel: 603 925 691
Email: zuzana@vpcentrum.cz