Semináře pro veřejnost

Závislost, manipulace a jejich zvládání v běžném životě 14. 10. (8:30-17:00)

Pro Vás, kteří chcete objevit více o sobě i o ostatních. Přejete si porozumět lépe motivům a způsobům našeho chování.

Pro Vás, kteří se setkáváte s manipulací. Toužíte naučit se ji čelit a zvládat jednání s manipulativními lidmi.

Jak vést komunikaci srozumitelně, vymezit hranice v partnerských vztazích – slyšet a být slyšen.
Jak vést asertivní rozhovor s ohledem na druhého a bez snahy zvítězit.

Cena setkání:
1.900,- Kč / osoba

Místo konání:
Vzdělávací a terapeutické centrum
Ondříčkova 16, Praha 3 130 00

Lektoři:
Martin Vojvoda
martin@vpcentrum.cz
tel.: +420 737 279 522

Petr Parák
petr.parak@mediace-poradenstvi.cz
tel.: +420 773 474 931

Sebezkušenostní skupinová hagioterapeutická setkávání nad biblickými příběhy (po 18-20hod)

Setkávání budou probíhat po celý rok 2017/2018 od září každé pondělí v čtyřtýdenních uzavřených cyklech. Základní skupina bude pracovat průběžně celý rok; platí se vždy dopředu na čtyři týdny, v každém čtyřtýdenním intervalu je skupina uzavřená, poté v případě volného místa přijímáme nové členy. Platí se vždy za čtyři dvouhodinová setkání 1200 Kč.

Naše setkání vychází z hagioterapie jako formy skupinové psychoterapie, která je otevřená tématizaci základních existenciálních otázek našeho života. Každé setkání trvá dvě hodiny, kdy čteme a na základě prožité imaginace projektivně a osobně interpretujeme některý z biblických příběhů.

Skupiny poskytují možnost hluboké osobní sebezkušenosti, jsou vhodné pro věřící i nevěřící jako možnost sebepoznávací zkušenosti a jako takové jsou vhodné i v rámci procesu doléčování závislostí, depresí či neuróz.

Skupiny vedou dva lektoři: Pavla a Martin.

Místo konání: Vzdělávací a psychoterapeutické centrum, Ondříčkova 16, Praha 3
Doba konání: Každé pondělí 18.00 – 20.00 hodin

Kontakty:
Martin Vojvoda
martin@vpcentrum.cz
737 279 522

Pavla Státníková
p.statnikova@volny.cz
723 155 838

Další informace o směru existenciální hagioterapie: http://www.hagioterapie.cz.